СЭТГҮҮЛ ЗҮЙН НЭЭЛТТЭЙ БАЙДЛЫН ДЭД ЗӨВЛӨЛ

Овог, нэр: ҮРЖИНГИЙН ХҮРЭЛБААТАР

1. Бүртгүүлсэн хугацаа 9/17/2018 15:06:53
2. Хүйс Эрэгтэй
3. Боловсрол Октябрийн районы 12-р дунд сургууль.
1963.09.01
1973.06.24 Бүрэн дунд боловсролын үнэмлэх
№ 47040
Улсын багшийн дээд сургууль
1973.09.01
1977.07.15 Диплом
№ 24543
Монгол хэл уран зохиолын багш
Улс төрийн дээд сургууль
1981.10.01
1984.05.15 Диплом
№ 3856
Сэтгүүлч
Шинжлэх Ухааны Академи. Хэл зохиолын хүрээлэн
1995.12.25
1998.05.27 Диплом
№ 98906
Хэл бичгийн ухааны доктор /Ph.D/
4. Мэргэшил БНУУ
1988
сар
Сэтгүүл зүй Certificate
No;PJC-10/1988
1988.03.03
Япон 1997 3 сар Сэтгүүл зүй 1997.06.01
БНХАУ 2010 3 сар Сэтгүүл зүй 2010.03.10
5. Хөдөлмөр эрхлэлт Шинжлэх Ухааны Академи. Хэл зохиолын хүрээлэн. Эрдэм шинжилгээний ажилтан 1977.07.16 1981.04.10 Өөр ажилд шилжсэн тул
“Улаанбаатарын мэдээ” сонин Сурвалжлагч, хэлтсийн эрхлэгч 1981.04.13 1990.10.01 Өөр ажилд шилжсэн тул
“Улаанбаатар” сонин Ерөнхий эрхлэгч 1990.10.01 1999.05.04
Түгээмэл трейд ХХК захирал 2000.
Түгээмэл дээд сургууль
MOSCAP нийгэмлэг Гүйцэтгэх захирал

7748

9128

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Contestants

Сэтгүүл зүйн нээлттэй байдлын зөвлөл
By: admin
Авилга, АСХ-н дэд зөвлөл
By: admin
Авилга, АСХ-н дэд зөвлөл
By: admin
ОННХБ дэд зөвлөл
By: admin
ОННХБ дэд зөвлөл
By: admin

Categories

  • No categories