СЭТГҮҮЛ ЗҮЙН НЭЭЛТТЭЙ БАЙДЛЫН ДЭД ЗӨВЛӨЛ

Овог, нэр: ТҮМЭН-ӨЛЗИЙ ЭРДЭНЭЦОГТ

1. Бүртгүүлсэн хугацаа 9/12/2018 17:21:08
2. Хүйс Эрэгтэй
3. Боловсрол 10 жилийн дунд сургууль  - 1989, АУДуС 1991
Кино урлагийн "Бэрс" дээд сургууль -  сэтгүүлзүйн бакалавр1995
Улаанбаатар Их Сургууль утга зохиолын магистр -  2007
Ирланд улс- Англи хэлний сургууль - 2007-2010
4. Мэргэшил Хэвлэлийн хүрээлэн - Байгаль орчны сэтгүүлчдийн клуб - 1997
Хэвлэлийн хүрээлэн - Эдийн засгийн сэтгүүлчдийн клуб - 2005
5. Хөдөлмөр эрхлэлт МҮОНРТ - 1992-2007 он - Сэтгүүлч
Сүхбаатар аймгийн Авто Тээврийн Үндэсний Төв- Дарга - 2012-2015
МҮОНРТ - 2013- 2016 он - Сэтгүүлч
"Сэдэв шийдэл" -сэтгүүлчдийн төрийн бус байгууллага, ТУЗ-ын дарга   - 2017 оноос

1251

2139

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Contestants

Сэтгүүл зүйн нээлттэй байдлын зөвлөл
By: admin
Авилга, АСХ-н дэд зөвлөл
By: admin
Авилга, АСХ-н дэд зөвлөл
By: admin
ОННХБ дэд зөвлөл
By: admin
ОННХБ дэд зөвлөл
By: admin

Categories

  • No categories