ОЛОН НИЙТ, НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫН БОДЛОГЫН ДЭД ЗӨВЛӨЛ

Овог, нэр: ТУЛГААГИЙН БАТ-ОЧИР 

1. Бүртгүүлсэн хугацаа 9/26/2018 11:59:10
2. Хүйс Эрэгтэй
3. Боловсрол 9/1959-1969 Ерөнхий боловсрол, 9/1973-1977 Улсын багшийн Дээд Сургууль, Түүхийн багш, Пионерийн удирдагч, бакалавр,
4. Мэргэшил УДТДТМБУХороо 1981.12 Удирдах ажилтан, Алтан гадас одон 2007, Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одон 2013, МУ-ын Соелын гавьяат зүтгэлтэн нэр дэвшсэн,
5. Хөдөлмөр эрхлэлт /1/ Өмгөговь, Номгон, Бага ангийн багш, 1969.8-1970.8,  /2/ Өмнөговь Булган, Бага ангийн багш, 1970.8-1971.8, /3/ Өмнөговь Ханхонгор, Бага ангийн багш, пионерийн ахлах удирдагч, 1971.8-1973.7, /4/ Өмнөговь Даланзадгад, ХЗЭ-ийн хороон дарга, түүхийн багш, 1977.7-1980.12, /5/ Сэлэнгэ, Ерөөгийн САА-н ТМС, орлогч захирал, захирал, 1980.12-1985.12 /6/ Улаанбаатар хот, ТТҮБТ, барилгын ХЗЭ-ийн хороо, Дарга, /6/ Улаанбаатар сонин, сурвалжлагч, 1990.12- 1993.12, /7/ Монголын саран ээж нийгэмлэг, Санаачлагч, үүсгэн байгуулагч, ерөнхий менежер, 1993.12- одоог хүртэл, /8/ Монполимет групп, Зөвлөх, 1993.2- одоог хүртэл, /9/ Хэл иргэншлийн дээд сургууль, Орлогч захирал, багш, 1996.8-2008.8, "Их засаг" ОУДС, багш, 2008.8-2014.8

60

241

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Contestants

Сэтгүүл зүйн нээлттэй байдлын зөвлөл
By: admin
Авилга, АСХ-н дэд зөвлөл
By: admin
Авилга, АСХ-н дэд зөвлөл
By: admin
ОННХБ дэд зөвлөл
By: admin
ОННХБ дэд зөвлөл
By: admin

Categories

  • No categories