СЭТГҮҮЛ ЗҮЙН НЭЭЛТТЭЙ БАЙДЛЫН ДЭД ЗӨВЛӨЛ

Овог, нэр: ЦОЛМОНБААТАРЫН ТАМИР

1. Бүртгүүлсэн хугацаа 9/24/2018 22:53:41
2. Хүйс Эрэгтэй
3. Боловсрол Физик, математикийн гүнзгийрүүлсэн 11-р сургууль. 1993-2003 он.
Хижияма их сургууль.
Хэвлэл мэдээлэл олон нийттэй харилцах - бакалавр. 2008-2012 он. Япон улс, Хирошима хот
4. Мэргэшил •Тогтвортой хөгжлийн асуудлыг сурвалжлах нь. ЮЭСКО. 2013
Германы Дойче Вэллэ академийн заах аргын сургалт.  2016
•Германы Дойче Вэллэ академийн Монголд эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүйг хөгжүүлэх төслийн хүрээнд сургагч багшаар бэлдэх сургалтад бүрэн хамрагдаж шилдэг эрэн сурвалжлах бүтээлийн Гран-При шагналтай төгссөн. 2014-2017
5. Хөдөлмөр эрхлэлт Монголын хэвлэлийн хүрээлэн. Олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн, сургагч багш. 2012-2014
Монголын хэвлэлийн хүрээлэн. Сургалтын албаны дарга. 2014-2018
Монголын эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүйн төв. Үүсгэн байгуулагч, факт чекэр. 2018-одоо

129

346

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Contestants

Сэтгүүл зүйн нээлттэй байдлын зөвлөл
By: admin
Авилга, АСХ-н дэд зөвлөл
By: admin
Авилга, АСХ-н дэд зөвлөл
By: admin
ОННХБ дэд зөвлөл
By: admin
ОННХБ дэд зөвлөл
By: admin

Categories

  • No categories