ОЛОН НИЙТ, НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫН БОДЛОГЫН ДЭД ЗӨВЛӨЛ

Овог, нэр: ЦЭДЭВИЙН НАРАН-УЧРАЛ 

1. Бүртгүүлсэн хугацаа 9/26/2018 9:05:17
2. Хүйс Эрэгтэй
3. Боловсрол /1/1995-2005 Диана Дунд Сургууль, Бүрэн дунд боловсрол
/2/2005-2009 Соёл Эрдэм Дээд Сургууль, Олон улсын эдийн засаг, Бакалавр
4. Мэргэшил /1/ 2013 Компанийн засаглалын хөгжлийн төв, Компанийн засаглалын сургалт
/2/ 2014 МҮЦАЭХ, Үнэт цаасны зах зээлд Хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр ажиллах эрх
5. Хөдөлмөр эрхлэлт /1/ Ард Капитал Групп ҮЦК ХХК, Хөрөнгө оруулалтын шинжээч, 2010.4-2010.12, тушаал дэвшсэн, 99103838
/2/ Ард Капитал Групп ҮЦК ХХК,  Арилжааны дилер, 2010.12 -2012.3, тушаал дэвшсэн, 99103838
/3/ Ард Капитал Групп ҮЦК ХХК, Ерөнхий менежер, 2012.3 –2015.10, өөрийн хүсэлтээр, 99103838
/4/ Брайт Таргет Групп ХХК - ийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газар, Санхүүгийн Зөвлөх/Шинжээч, 2017.7 - 2018.6, өөрийн хүсэлтээр,
/5/ Бумбат Алтай ҮЦК ХХК, Хөрөнгө Оруулалт Эрхэлсэн Захирал, 2017.12- ажиллаж байгаа, 88880702

5384

10922

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Contestants

Сэтгүүл зүйн нээлттэй байдлын зөвлөл
By: admin
Авилга, АСХ-н дэд зөвлөл
By: admin
Авилга, АСХ-н дэд зөвлөл
By: admin
ОННХБ дэд зөвлөл
By: admin
ОННХБ дэд зөвлөл
By: admin

Categories

  • No categories