АВИЛГА АШИГ СОНИРХОЛ ХЯНАЛТЫН ДЭД ЗӨВЛӨЛ

Овог, нэр: ЦЭДЭНГИЙН НЭРГҮЙ

1. Бүртгүүлсэн хугацаа 9/26/2018 0:29:44
2. Хүйс Эрэгтэй
3. Боловсрол Баянхонгор аймаг, 1-р арван жилийн сургууль (1984-1994 он), Улаанбаатар хот, Худалдаа Үйлдвэрлэлийн дээд сургууль, Нягтлан бодох бүртгэлээр мэргэшсэн бакалавр (2002-2006 он), Улаанбаатар хот, Түшээ дээд сургууль, санхүүгийн менежментийн магистр (2009-2011 он)
4. Мэргэшил Компанийн Засаглалын Хөгжлийн Төвөөс явуулдаг Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт (2013 он ), Төрийн ба орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн хүрээнд A3 сертификатын сургалт (2014 он), Монгол-Японы төвөөс явуулсан цахим бизнес сургалт (2018 он)
5. Хөдөлмөр эрхлэлт "Их Жас" ББСБ-д нягтлан бодогч (2006-2007 он), "Багануур"ХК-ын ТУЗ-ын хараат бус гишүүн (2013-2014 он), Нийслэлээс зарласан тендер үнэлгээний хорооны гишүүн (2014-2017 он), "Жанжин Мөнгөн Шат" ХЗХ-ын Гүйцэтгэх захирал, тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн дарга (2016 оноос одоог хүртэл), Хувиараа бизнесийн үйл ажиллагаа (2010 оноос хойш одоог хүртэл)

5573

10897

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Contestants

Сэтгүүл зүйн нээлттэй байдлын зөвлөл
By: admin
Авилга, АСХ-н дэд зөвлөл
By: admin
Авилга, АСХ-н дэд зөвлөл
By: admin
ОННХБ дэд зөвлөл
By: admin
ОННХБ дэд зөвлөл
By: admin

Categories

  • No categories