ОЛОН НИЙТ, НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫН БОДЛОГЫН ДЭД ЗӨВЛӨЛ

Овог, нэр: ЦЭДЭНДАМБА ХУЯГ

1. Бүртгүүлсэн хугацаа 9/26/2018 7:24:40
2. Хүйс Эрэгтэй
3. Боловсрол - 2011 – 2013
Монгол Улсын Их Сургуулийн дэргэдэх Худалдааны Сургууль, Ня-Бо, Хяналт шалгалт мэргэжлээр Бакалаврын зэрэг;
- 2005 – 2009
Northern Virginia Community College;
- 2002 – 2003
Mount Spokane High School;
- 1993 – 2002
10 жилийн 5-р дунд сургууль;
4. Мэргэшил - 2015.12
ASF Tokyo Round Table Training Course, Japanese Securities Dealers Association;
- 2015.04
Үнэт цаасны зах зээлд Хөрөнгө оруулалтын аттестатчилах сургалт, Монголын Үнэт Цаасны ажрилаа эрхлэгчдийн холбоо;
- 2014.01
Компанийн засаглалын гэрчилгаа олгох сургалт, Санхүүгийн зохицуулах хороо Компанийн засаглалын үндэсний зөвлөл;
- 2013.10
“Listing Procedures on a Stock Exchange” certificate of training, Санхүүгийн зохицуулах хороо/Chadley House Training Limited;
- 2013.04
Үнэт цаасны зах зээлд “Хөрөнгө оруулалт”-ын эрх олгох сургалт, Монголын Үнэт Цаасны Арилжаа Эрхлэгчдийн Холбоо;
- 2012.07
Илтгэх ур чадварын РЕТОРИК сургалт, Монголын лектор төв;
- 2011.06
London Stock Exchange Academic Training, London Stock Exchange/Mongolian Stock Exchange
5. Хөдөлмөр эрхлэлт - 2015 – Одоо
“Монголын Үнэт Цаасны Арилжаа Эрхлэгчдийн Холбоо” ТББ, Гүйцэтгэх захирал/Удирдах зөвлөлийн гишүүн;
- 2013 – 2014
“Монголын Үнэт Цаасны Арилжаа Эрхлэгчдийн Холбоо” ТББ, Удирдах зөвлөлийн гишүүн;
- 2012 – Одоо
“Гацуурт Трейд ҮЦК” ХХК, Гүйцэтгэх захирал;
- 2011 – 2012
“Гацуурт Трейд ҮЦК” ХХК, Ерөнхий менежер;
- 2012 – 2016
“Монгол ТВ” ХХК, Өнөө Өглөө хөтөлбөр, Мөнгө, санхүүгийн булан хөтлөгч;
- 2010 – 2011
Asia Pacific Investment Partners Co., Research Analyst;
Asia Pacific Investment Partners Co., Personal Assistant of CEO;
- 2009 – 2010
Telemet America Inc., Financial Research Analyst;
- 2005
Lewis and Associates P.C., Intern

577

6522

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Contestants

Сэтгүүл зүйн нээлттэй байдлын зөвлөл
By: admin
Авилга, АСХ-н дэд зөвлөл
By: admin
Авилга, АСХ-н дэд зөвлөл
By: admin
ОННХБ дэд зөвлөл
By: admin
ОННХБ дэд зөвлөл
By: admin

Categories

  • No categories