АВИЛГА АШИГ СОНИРХОЛ ХЯНАЛТЫН ДЭД ЗӨВЛӨЛ

Овог, нэр: ЦАМБАСҮРЭНГИЙН ПҮРЭВДОРЖ

1. Бүртгүүлсэн хугацаа 9/24/2018 12:35:37
2. Хүйс Эрэгтэй
3. Боловсрол 1974 онд 33-р дунд сургууль

1978 онд МУИС

2004 онд удирдлагын институт тус тус төгссөн эдийн засагч статистикч мэргэжилтэй

4. Мэргэшил Мэргэжил болон ажлын чиглэлээр дотооддоо болон гадаадад орнуудад дамжаанд удаа дараа суралцаж байсан
5. Хөдөлмөр эрхлэлт 1978-1980онд Улсын төлөвлөгөөний коммист мэргэжилтэн /өөр ажилд шилжих болсон/
1980-1992 онд нийгмийг аюулаас хамгаалах яаманд байцаагч, төлөөлөгч, комисар /өөр ажилд шилжих болсон/
1992-2009 онд УИХ-ын тамгын газарт архив-нууцын эрхлэгч, албаны дарга, зөвлөх /өөр ажилд шилжих болсон/
2009-2017 онд Монгол алт ХХК-д  /MAK/ хэлтэс, газрын захирал хийж байгаад тэтгэвэртээ гарсан

33

18586

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Contestants

Сэтгүүл зүйн нээлттэй байдлын зөвлөл
By: admin
Авилга, АСХ-н дэд зөвлөл
By: admin
Авилга, АСХ-н дэд зөвлөл
By: admin
ОННХБ дэд зөвлөл
By: admin
ОННХБ дэд зөвлөл
By: admin

Categories

  • No categories