АВИЛГА АШИГ СОНИРХЛЫН ХЯНАЛТЫН ДЭД ЗӨВЛӨЛ

Овог, нэр: ТАНГАД ЭНХЦЭЦЭГ

1. Бүртгүүлсэн хугацаа 9/14/2018 15:42:17
2. Хүйс Эмэгтэй
3. Боловсрол 1981 онд 10 жил
1991 онд ХААИС-ийг ня-бо эдийн засагч мэрэгжилээр
1991 онд магистр
4. Мэргэшил
5. Хөдөлмөр эрхлэлт 1981.08.25 - 1985.06.25
Эвлэлийн Төв Хорооны илгээлтээр УБ хотын Гахайн 3авод- д малчин, саниторч; 1985.09.01-1991.06.30
Эвлэлийн Төв Хорооны урилгаар ХАА-н Дээд сургуульд 1991.09.03
УБ хотын ''Талх Чихэр'' ХК- д Хангамжийн нярав
1993 онд ня-бо 2003.03.18
өөрийн хүсэлтээр
2006 оноос ''Нар хур шим'' ТББ-д ня-бо

22

70

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Contestants

Сэтгүүл зүйн нээлттэй байдлын зөвлөл
By: admin
Авилга, АСХ-н дэд зөвлөл
By: admin
Авилга, АСХ-н дэд зөвлөл
By: admin
ОННХБ дэд зөвлөл
By: admin
ОННХБ дэд зөвлөл
By: admin

Categories

  • No categories