ОЛОН НИЙТ, НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫН БОДЛОГЫН ДЭД ЗӨВЛӨЛ

Овог, нэр: ОЧИРБАТЫН СИЙЛЭГМАА

1. Бүртгүүлсэн хугацаа 9/17/2018 9:43:16
2. Хүйс Эрэгтэй
3. Боловсрол Бүрэн дунд боловсрол:  ГАА, 1-р 10 жил - /1985-1995/,  Бакалавр: МУИС-ЭЗсС, - /1995-1999/,  Магистр: МУИС-ЭЗС, - /2000-2002/, ХУИС-ЭС, - /2009-2014/
4. Мэргэшил Багшлах эрх - 2007, Хүний нөөц -2015, Компаний засаглал 2016, Мэргэшсэн дотоод аудитор -2017,
5. Хөдөлмөр эрхлэлт 1) МУИС-ЭЗсС,  багш, 1999.8-2003.6, М.Эрдэнэчимэг(99112276);  2) Засагт Хан ДС,  багш, 2003.9-2007.6, С.Алтангэрэл 99112347); 3)Мандахбүртгэл ИС,  ахлах багш, ЭЗ-ийн нарийн бичгийн дарга, хөтөлбөрийн эрхлэгч, багшийн хөгжлийн хорооны дарга 2007.8-2014.10, С.Өлзийбат(99117997); 4)ХУИС-ЭС, хөтөлбөрийн эрхлэгч, Хамгаалуулах зөвлөлийн дарга 2015.1-2016.6 С.Пүрэвсүрэн(99169952); ); 5)МҮИС-ЭЗБУС, хөтөлбөрийн эрхлэгч, Хамгаалуулах зөвлөлийн гишүүн 2016.1 сараас хойш Л.Гончигсум(95054404);

75

486

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Contestants

Сэтгүүл зүйн нээлттэй байдлын зөвлөл
By: admin
Авилга, АСХ-н дэд зөвлөл
By: admin
Авилга, АСХ-н дэд зөвлөл
By: admin
ОННХБ дэд зөвлөл
By: admin
ОННХБ дэд зөвлөл
By: admin

Categories

  • No categories