ОЛОН НИЙТ, НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫН БОДЛОГЫН ДЭД ЗӨВЛӨЛ

Овог, нэр: НАМЖИМ ЛХАГВАЦЭРЭН

1. Бүртгүүлсэн хугацаа 9/12/2018 18:38:15
2. Хүйс Эрэгтэй
3. Боловсрол 1963-1971 он Төв айтаг Зуунтод хотын ЕБДС
1971-1975 он Дархан Шарын голын Усны аж ахуйн техникумын Гидро-техникч
1983-1988 он Улаанбаатар хот ХААДС инженер багш
1997-1998 он ХААИС-ийн магистрантур техникийн ухааны магистр
4. Мэргэшил 1991-1992 он Удирдах ажилтны курс
1995-1998 он Удирдлагын хөгжлийн институт Төрийн Зхаиргаа Удирдалыг арга зүй зохион байгуулалт менежер
5. Хөдөлмөр эрхлэлт 1973-1976 он Сүхбаатар аймаг АА-н 152-р анги жагсаалын дарга
1978-1982 он Өвөрхангай аймаг УААТМДС багш
1982-1983 он  Өвөрхангай аймаг УААТМДС-д ХЗЭ-ийн хорооны дарга
1988-1990 он Төв аймаг Хөдөө аж ахуйн удирдах газар инженер
1990-1991 он Төв аймаг Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо Улсын байцаагч
1991-1992 он Төв аймаг Борнуур сумын АДХГЗ-ын дарга
1992-2000 он Төв аймаг Борнуур сумын Засаг дарга
2000-2008 он Улаанбаатар хот СБДЗДТГ-ын АА-н дарга
2008-2011 он Улаанбаатар хот СБДЗДТГ-ын дарга
2011-2012 он Улаанбаатар хот СБД-ийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга
2012-2016 он  Улаанбаатар хот Фокус металл майнинг ХХК-ийн тээврийн дарга
1991-2011 онуудад аймаг, дүүргийн ИТХ-ын төлөөлөгч
1992-2004 онуудад аймаг сумын ИТХ-ын төлөөлөгч
2004-2009  онуудад Улаанбаатар хотын СБД-ын ИТХ-ын төлөөлөгч

56

153

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Contestants

Сэтгүүл зүйн нээлттэй байдлын зөвлөл
By: admin
Авилга, АСХ-н дэд зөвлөл
By: admin
Авилга, АСХ-н дэд зөвлөл
By: admin
ОННХБ дэд зөвлөл
By: admin
ОННХБ дэд зөвлөл
By: admin

Categories

  • No categories