СЭТГҮҮЛ ЗҮЙН НЭЭЛТТЭЙ БАЙДЛЫН ДЭД ЗӨВЛӨЛ

Овог, нэр: МЯГМАРЖАВЫН БАТБИЛЭГ 

1. Бүртгүүлсэн хугацаа 9/23/2018 11:44:04
2. Хүйс Эрэгтэй
3. Боловсрол МУИС – Сэтгүүл зүй

Хятадын ардын их сургууль олон нийтийн мэдээлэл боловсруулалт

4. Мэргэшил
5. Хөдөлмөр эрхлэлт ТВ8 телевиз 2007-2008

ТВ9 телевиз 2008 оноос хойш сэтгүүлч, хөтлөгч

10760

1459

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Contestants

Сэтгүүл зүйн нээлттэй байдлын зөвлөл
By: admin
Авилга, АСХ-н дэд зөвлөл
By: admin
Авилга, АСХ-н дэд зөвлөл
By: admin
ОННХБ дэд зөвлөл
By: admin
ОННХБ дэд зөвлөл
By: admin

Categories

  • No categories