АВИЛГА АШИГ СОНИРХОЛ ХЯНАЛТЫН ДЭД ЗӨВЛӨЛ

Овог, нэр: ЛУВСАНДОРЖИЙН БОЛД

1. Бүртгүүлсэн хугацаа 9/14/2018 18:18:27
2. Хүйс Эрэгтэй
3. Боловсрол 1. Дархан хотын 1 дүгээр сургууль-1963-1973,
2. Монгол Улсын Их Сургууль, Усны барилгын инженер, 1973-1978,
3. Олон улсын харилцааны дээд сургууль, Герман хэлний хэлмэрч, 1989-1992,
4. Төрийн захиргаа, удирдлагын хөгжлийн институт, Бизнесийн удирдлагын менежер, 1995-1997,
5. Техникийн Их Сургууль, Техникийн ухааны магистр, 1998.
4. Мэргэшил 1. ХБНГУ-Нийтийн аж ахуйн салбарын менежмент-2003,2. Тусгай зориулалтын англи хэлний институт-2004-2005,
3. БНСУ-Хүний нөөцийн хөгжил-2012,
4. Японы Газар, дэд бүтэц, тээвэр, аялал жуулчлалын яам-2012,
5. Барилга, хот байгуулалтын яам, Барилгын хөгжлийн төв-Зөвлөх инженер-2013,
6. Тайландын Олон улсын хөгжил, хамтын ажиллагааны агетлаг-орон сууцны санхүүжилт-2014,
7. Японы Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага, Сангийн яам-Дотоод аудитын сургагч багш-2014,
8. Барилга, хот байгуулалтын яам-Төсөл-хөрөнгө оруулалт-концесс-2015,
9. Санхүүгийн зохицуулах хороо, МУИС-Компанийн засаглал-2016.
5. Хөдөлмөр эрхлэлт 1. Булган аймгийн Усны аж ахуйг удирдах газар-Улсын байцаагч, инженер-1978.08-1982.08, Сайдын тушаалаар хотод шилжиж ирсэн, Дарга нь Б.Мөнхөө,
2. Усны хайгуул төсөл, эрдэм шинжилгээний институт-инженер-1982.08-1984.03, Сайдын тушаалаар Усны аж ахуйн яаманд очиж ажилласан, Захирал нь Ц.Балдандорж,
3. Усны аж ахуйн яам-Захиалагчийн инженер-1984.03-1986.11, Усны аж ахуйн яам татан буугдсантай холбогдуулж, Сайдын тушаалаар ХААЯ-руу шилжиж ажилласан, Дарга нь Б.Жигмэд,
4. Хөдөө аж ахуйн яам, Хөдөө аж ахуй, хөнгөн, хүнсний үйлдвэрийн яам-Захиалагчийн инженер-1986.11-1990.06,
5. Усны аж ахуйн тоног төхөөрөмжийн үйлдвэр засварын газар-инженер-1990.06-1993.05, Дарга Ц.Ванганжил, хувьчлагдаад "Уран" ХК болов.
6. "Уран" ХК-дэд захирал-1993.05-1995.09, албан тушаал дэвшив, Захирал нь Ц.Ванганжил,
7. Худалдаа, үйлчилгээний "Бэлгүтэй" ХХК-Гүйцэтгэх захирал-1995.09-1999.08, хувийн компани байгуулж ажиллав,
8. Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, Нийтийн аж ахуй, үйлчилгээний газар-мэргэжилтэн-1999.08-2000.11, сонгон шалгаруулалтаар орж ажиллав, Дарга нь БЖигжид
9. Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг-Барилга, хот байгуулалт, нийтийн аж ахуйн газар-Ахлах мэргэжилтэн-2000.11-2003.02, албан тушаал дэвшив, Дарга нь Б.Бямбажав,
10. Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, Барилга, хот байгуулалт, нийтийн аж ахуйн газар-Хэлтсийн дарга-2003.02-2005.01, албан тушаал дэвшив, Дарга нь Б.Бямбажав,
11. Барилга, нийтийн аж ахуйн хөгжлийг дэмжих төв-мэргэжилтэн-2005.08-2005.08, бүтэц, зохион байгуулалтын өөрчлөлтөөр мэргэжилтэн болов, Дарга нь Б.Бямбажав
12. Барилга, хот байгуулалтын яам-мэргэжилтэн-2005.08-2008-12, төрийн албан хаагчийн шалгалт өгч тэнцсэнээр яаманд дэвшиж ажиллав,
13. Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын яам-Ахлах мэргэжилтэн-2008.12-2012.09, албан тушаал дэвшив,
14. Барилга, хот байгуулалтын яам-Ахлах мэргэжилтэн-2012.09-2015-12,
15. Монголын үндэсний олон нийтийн радио, телевиз-Үндэсний зөвлөлийн Хяналтын зөвлөлийн гишүүн-2016.02-2018.02, сонгон шалгаруулалтад тэнцсэнээр уг ажилд оров,  Үндэсний зөвлөлийн дарга нь Б.Энхмандах

6008

4260

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Contestants

Сэтгүүл зүйн нээлттэй байдлын зөвлөл
By: admin
Авилга, АСХ-н дэд зөвлөл
By: admin
Авилга, АСХ-н дэд зөвлөл
By: admin
ОННХБ дэд зөвлөл
By: admin
ОННХБ дэд зөвлөл
By: admin

Categories

  • No categories