ОЛОН НИЙТ, НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫН БОДЛОГЫН ДЭД ЗӨВЛӨЛ

Овог, нэр: ЭРДЭНЭБАГАНЫ АЛТАНШАГАЙ

1. Бүртгүүлсэн хугацаа 9/17/2018 14:54:10
2. Хүйс Эрэгтэй
3. Боловсрол 1996 онд Ерөнхий боловсролын сургууль Бүрэндунд, 2001 онд МУИС-ийн Улс төр судлаач, 2005 онд Удирдлагын академи Удирдахуйн ухааны магистр тус тус төгссөн
4. Мэргэшил 2011 онд Санхүүгийн зохицуулах хорооны Үнэт цаасны зах зээлийн мэргэжлийн оролцогчдын мэргэжилтэн Брокер диллер Хөрөнгө оруулалтын мэргэжилтэн, 2016 онд Компанийн засаглалын гэрчилгээ бусад зүйлс бий
5. Хөдөлмөр эрхлэлт 2002-2007 онуудад ЧД-ийн ИТХ-д даргын туслах, Гэмт хэргээс урьдчилан ажлыг зохицуулах зөвлөлийн ажилтан Сингапурт хагас жил суралцахаар чөлөө авч гарсан. 2008-2011 Европын зарим улс Унгар,  Америк улсуудад ажиллаж амьдарсан, 2011 онд Монголд буцаж ирээд Үнэт цаасны Компанид Брокер, Диллер, Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх, Гүйцэтгэх захирлын ажил хийж байсан, 2014 онд Хувьцаа эзэмшигч, хөрөнгө оруулагчдын эрхийг хамгаалах төв НҮТББ-ыг үүсгэн байгуулж ажиллуулж иргэдэд Үнэт цаасны зах зээлийн талаарх зөв зохистой мэдээллийг өгч ажиллаж байсан.

64

163

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Contestants

Сэтгүүл зүйн нээлттэй байдлын зөвлөл
By: admin
Авилга, АСХ-н дэд зөвлөл
By: admin
Авилга, АСХ-н дэд зөвлөл
By: admin
ОННХБ дэд зөвлөл
By: admin
ОННХБ дэд зөвлөл
By: admin

Categories

  • No categories