ОЛОН НИЙТ, НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫН БОДЛОГЫН ДЭД ЗӨВЛӨЛ

Овог, нэр: Э.БАДАР-УУГАН 

1. Бүртгүүлсэн хугацаа 9/26/2018 10:59:10
2. Хүйс Эрэгтэй
3. Боловсрол 97-р сургууль, МУИС-ХЗС, Их шавийн дээд сургууль
4. Мэргэшил
5. Хөдөлмөр эрхлэлт Монголын үндэсний олимпийн хорооны ерөнхий нарийн бичгийн дарга, Боксын холбооны тэргүүн дэд ерөнхийлөгч

25858

752

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Contestants

Сэтгүүл зүйн нээлттэй байдлын зөвлөл
By: admin
Авилга, АСХ-н дэд зөвлөл
By: admin
Авилга, АСХ-н дэд зөвлөл
By: admin
ОННХБ дэд зөвлөл
By: admin
ОННХБ дэд зөвлөл
By: admin

Categories

  • No categories