ОЛОН НИЙТ, НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫН БОДЛОГЫН ДЭД ЗӨВЛӨЛ

Овог, нэр: ДЭМЧИГДОРЖИЙН ГАЛСАНБУЯН

1. Бүртгүүлсэн хугацаа 9/13/2018 10:16:48
2. Хүйс Эрэгтэй
3. Боловсрол 33-р дунд сургууль- 1980
Белоруссийн Технологийн Дээд сургууль-1985 магистр
4. Мэргэшил НҮБ-ын Хөгжлийн программын дэргэдэх Англи хэлний курс 1988
JCI олон улсын байгууллагын "Олон улсын академиийн сургалт"1992
Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээлийн баталгааны сан- сургалт 1998
ХАА-н шинэ технологийн хандлага сургалт 2015
5. Хөдөлмөр эрхлэлт 1.Барилга, барилгын материалын үйлдвэрийн яамны Эрдэс будгийн лаборатори -Инженер технологич 1998-1992 захирал Чулуунбат , татан буугдан хувийн секторт шилжсэн
2.Дизайн ХХК, Ди энд Ти ХХК компаниудад захирал 1992-2004  захирал Д.Батзориг , 88116409,  өөр ажилд шилжсэн
3. УИХ-ын гишүүн С.Оюуны зөвлөх 2004-2007, хугацаат ажил
4. ХХАХҮ Яаманд Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтсийн дарга 2007-2012
5. ХХАХҮ Яамны ТЭДСангийн хэлтсийн дарга,дэд захирал 2012-2015 (Дэд захирлын албан тушаалыг татан буулгасан)
6. 2017 одоог хүртэл Монголын Тусгай Олимпийн Хороонд (ТББ) спорт хариуцсан захирал

394

239

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Contestants

Сэтгүүл зүйн нээлттэй байдлын зөвлөл
By: admin
Авилга, АСХ-н дэд зөвлөл
By: admin
Авилга, АСХ-н дэд зөвлөл
By: admin
ОННХБ дэд зөвлөл
By: admin
ОННХБ дэд зөвлөл
By: admin

Categories

  • No categories