АВИЛГА АШИГ СОНИРХОЛ ХЯНАЛТЫН ДЭД ЗӨВЛӨЛ

Овог, нэр: ЧОЙМАА ЛОДОЙРАВСАЛ

1. Бүртгүүлсэн хугацаа 9/26/2018 10:38:43
2. Хүйс Эрэгтэй
3. Боловсрол УИС-ТТСС, МУИС-Физик электроникийн сургуулийг бакалавар, магистраар МУИС-Мэдээлэл технологийн сургуууль доктор
4. Мэргэшил
5. Хөдөлмөр эрхлэлт 1998-2001 онуудад МСS групп, 2001 оноос МУИС багш, дэд профессор, захирал

8772

749

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Contestants

Сэтгүүл зүйн нээлттэй байдлын зөвлөл
By: admin
Авилга, АСХ-н дэд зөвлөл
By: admin
Авилга, АСХ-н дэд зөвлөл
By: admin
ОННХБ дэд зөвлөл
By: admin
ОННХБ дэд зөвлөл
By: admin

Categories

  • No categories