Олон нийт, нийгмийн хариуцлагын бодлогын дэд зөвлөл

Овог, нэр: АМЖИЛТЫН ГАНХҮҮ

1. Бүртгүүлсэн хугацаа 9/12/2018 16:43:45
2. Хүйс Эрэгтэй
4. Боловсрол 1995-2005 Монгол-3 Бүрэн дунд /ЕБС/

2006-2010 ХҮДС, Санхүүгийн удирдлага

5. Мэргэшил 2011 СЗХ-ны үнэт цаасны зах зээл дээр ажил үйлчилгээ эрхлэх сургалт

2011 Монголын хөрөнгийн биржийн арилжаанд оролцогч эрх

2014 СЗХ үнэт цаасны зах зээл дээр ажил үйлчилгээ эрхлэх аттестатчилах сургалт

6. Хөдөлмөр эрхлэлт Ажлын газар: "Ти Ди Би Капитал ҮЦК" ХХК
Албан тушаал: Ахлах брокер
2011.02 - 2017.12
Өөрийн хүсэлтээрАжлын газар: "Биз Академи" ХХК
Албан тушаал: Хөрөнгийн зах зээлийн сургалтын багш 2017.12 - Одоог хүртэл ажиллаж байгаа.

12677

30546

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Contestants

Сэтгүүл зүйн нээлттэй байдлын зөвлөл
By: admin
Авилга, АСХ-н дэд зөвлөл
By: admin
Авилга, АСХ-н дэд зөвлөл
By: admin
ОННХБ дэд зөвлөл
By: admin
ОННХБ дэд зөвлөл
By: admin

Categories

  • No categories