СЭТГҮҮЛ ЗҮЙН НЭЭЛТТЭЙ БАЙДЛЫН ДЭД ЗӨВЛӨЛ

Овог, нэр: АМАРБАТЫН БОЛДСАЙХАН

1. Бүртгүүлсэн хугацаа 9/25/2018 10:17:51
2. Хүйс Эрэгтэй
3. Боловсрол Дээд
4. Мэргэшил 2006 онд АНУ-ын мэргэжил дээшлүүлэх сургалт, Хууль сахиулах их сургуулгийн мэдээллийн аюулгүй байдлы хангах чиглэлээр магистр хамгаалахаар суралцаж байна
5. Хөдөлмөр эрхлэлт ТВ5 Телевиз. 2006 оны 9-р сарын 27 ны өдрөөс ажиллаж эхэлсэн. Улс төр мэдээллийн албаны дарга албан тушаалтай ажиллаж байна.

67

146

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Contestants

Сэтгүүл зүйн нээлттэй байдлын зөвлөл
By: admin
Авилга, АСХ-н дэд зөвлөл
By: admin
Авилга, АСХ-н дэд зөвлөл
By: admin
ОННХБ дэд зөвлөл
By: admin
ОННХБ дэд зөвлөл
By: admin

Categories

  • No categories