Ерөнхий

Profile

Нүүр

Мэдээлэл технологийн хэлтсийн дотоод албан хэрэгцээнд зориулав.